DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlsile

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


Wprowadzenie

Podręcznik ten zawiera informacje dotyczące systemów hydrotechnicznych opartych na membranie EPDM firmy Carlisle. Oprócz informacji ogólnych na temat zastosowania membrany, podręcznik podaje informacje dotyczące przygotowania terenu budowy i robót ziemnych.
 
W pierwszej chwili projektowanie i wykonawstwo w budownictwie wodnym może wydawać się bardzo proste. Jeżeli jednak wykonawca i projektant nie wezmą pod uwagę wszystkich czynników dotyczących projektowania i instalacji, to podczas robót mogą pojawić się poważne problemy.
 
Ogólnie rzecz biorąc w przypadku prostych przedsięwzięć, projekt może być przygotowany przez inwestora lub wykonawcę. W przypadku większych zbiorników wodnych, projektowanie jest o wiele bardziej złożone i wykonawca powinien opracować projekt wspólnie ze specjalistą budownictwa wodnego.
 
Pierwsza część tego podręcznika może być wykorzystana przez wykonawcę w celu opracowania projektu.
 
Specjalista budownictwa wodnego powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące: robót ziemnych, drenażu, ochrony membrany, itp.
 
Jeśli jest to niezbędne, to należy przed rozpoczęciem zadania, wykonać badania geologiczne i geotechniczne, badania te powinny wyjaśnić następujące kwestie:
 
- rodzaj zalegających gruntów,
- wysokość i zmiany poziomu wód gruntowych,
- obecność gazów w gruncie (torf, materia organiczna),
- ryzyko nierównomiernego osiadania (grunty wulkaniczne, nasypy  niekontrolowane,...),
- ryzyko erozji wewnętrznej (grunty krasowe, wyrównanie wgłębień odpadkami,...).

Aby osiągnąć stabilność podłoża i trwałą wodoszczelność należy zawsze stosować się do zasad mechaniki gruntów. Tematy te zostaną opisane w pierwszej części tego podręcznika.
 
Druga część podręcznika dotyczy instalacji membrany - systemu hydrotechnicznego.
 
Ta część opisuje przygotowanie placu budowy, zagęszczanie gruntu, układanie drenażu, instalację membrany, klejenie, łączenie, wykonywanie detali, itp.
 
membrany wodoszczelne muszą być instalowane przez autoryzowanego wykonawcę Carlisle. Instalacja powinna być wykonana zgodnie ze specyfikacją firmy Carlisle. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę skontaktować się ze specjalistami firmy