DACHY PŁASKIE


ZBIORNIKI WODNE
Membrany EPDM Carlisle

Instrukcja techniczna
Wprowadzenie
Projektowanie
    - Zastosowania
    - Wybór miejsca budowy
    - Geometria robót
    - Przygotowanie gruntu
    - System odwodnieniowy
    - Membrany
    - Szczegóły
Wykonawstwo
    - Roboty ziemne
    - Roboty izolacyjne

POZOSTAŁE MATERIAŁY


SZCZEGÓŁY

WIADOMOŚCI OGÓLNE
Jeśli jest to możliwe, to należy unikać cięcia membrany. W niektórych przypadkach, takich jak narożniki ścian betonowych, obróbki rur, nacięcia membrany EPDM ułatwią instalacje.

W takich przypadkach należy stosować Formflash (arkusz niewulkanizowanego EPDM). Formflash należy mocować za pomocą odpowiedniego kleju, umożliwi to właściwe uszczelnienie (patrz rys. 21).

OBRÓBKI ŚCIAN (BETONOWYCH, MUROWANYCH, ...)

Połączenia membrany z betonem lub murem powinny odpowiadać następującym zasadom:

- grunt wokół elementów betonowych powinien być zagęszczony
- powierzchnia styku powinna być gładka, czysta i wolna od grudek zaprawy przewyższających 5 mm.
- membrana powinna być w pełni klejona do ściany przy pomocy kleju Bonding Adhesive
- narożniki powinny być obrobione za pomocą Formflash
- połączenie membrany ze ścianą powinno być tak wykonane, aby niemożliwa była infiltracja cieczy
- membrana powinna być na końcu (na górze) zamocowana przy pomocy listwy wykończeniowej i odpowiednich łączników (w rozstawie 200 mm).

Między membran i ścianą należy umieścić uszczelkę WaterBlock, zgodnie z rysunkiem przedstawionym poniżej.


Rys. 13: Połączenia ze ścianą betonową lub murowaną

OBRÓBKI RUR OKRĄGŁYCH

Obróbki rur okrągłych powinny być wykonywane z zastosowaniem arkuszy niewulkanizowanego EPDM Formflash. Obróbki te należy wykonywać w następujący sposób:

- rura powinna być sztywno zamocowana, a temperatura rury nie może przekroczyć 80°C
- w membranie należy wyciąć okrągły otwór o połowę mniejszy od przekroju rury
- arkusz EPDM należy naciągnąć na rurę
- rura i arkusz EPDM zostaną połączone za pomocą pasa Formflash, zgodnie z poniższymi rysunkami
- na koniec połączenie zostanie mechanicznie zabezpieczone przy pomocy kołnierza mocującego


Rys. 14: Obróbka rury z końcem dostępnym


Rys. 15: Obróbka rury z końcem niedostępnym

SPUST ZBIORNIKA
W miejscu spuszczania wody membrana powinna być mocowana mechanicznie. Tego typu obróbki wymagają ułożenia podkładu betonowego w miejscu mocowania spustu.
Uszczelka WaterBlock powinna być umieszczona między membran i betonem.


Rys. 16: Spust z kołnierzem mocującym


RYS. 17: Spust z rurą wpuszczaną